Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: F.B. van Batenburg (Van Batenburg & Van der Vlies Advocaten, Alphen a/d Rijn)
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Rotterdam 16 - juni - 1998 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer loopt ernstig letsel op door een bedrijfsongeval aan boord van een zeeschip.

De werknemer stelt zijn werkgever voor dit ongeval aansprakelijk. De Kantonrechter te Rotterdam oordeelt dat de werkgever niet heeft toegezien op de naleving van de aan de werknemer gegeven instructies. Rekening houdend met het ervaringsfeit dat instructies, wanneer zij lastig zijn op te volgen, bij routinematig handelen verwaarloosd zullen worden, had het verder op de weg van de werkgever gelegen adequate voorzorgsmaatregelen te treffen. De Kantonrechter oordeelt op 16 juni 1998 dat de werkgever aansprakelijk is voor de opgelopen schade van de werknemer.

Bedrijfsongeval: werkgever aansprakelijk wegens

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren