Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

EN 421:2010 Beschermende handschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

In de norm EN 421:2010 worden de eisen omschreven waaraan handschoenen moeten voldoen die bescherming bieden tegen ioniserende straling, inclusief bestraling en besmetting. Onder deze norm vallen ook handschoenen die in zogenaamde ‘glove-boxes’ worden gebruikt. Dit type kan bescherming bieden tegen contaminatie door radioactieve

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren