Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

 • Informatiesoort: Geen
 • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
 • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

EN 420:2003 Algemene eisen voor handschoenen

In deze norm worden de algemene eisen gedefinieerd voor de meeste typen veiligheidshandschoenen. Het betreft hier eisen aangaande onder andere:

 • constructie en ontwerp;

 • terminologie;

 • onschadelijkheid van constructie en gebruikte materialen;

 • beschermingsgraad;

 • reiniging/onderhoud/opslag/houdbaarheid (zie ook Europese normen voor handschoenen, onder Wasvoorschrift, Uiterste gebruiksdatum);

 • ergonomische eigenschappen;

 • comfort/vingergevoeligheid;

 • maatvoering;

 • markering/pictogrammen;

 • verpakking;

 • gebruiksaanwijzing.

Constructie

Handschoenen dienen van een deugdelijke constructie te zijn, waarbij mogelijke naden het algemene prestatieniveau niet mogen verminderen.

Ontwerp

Handschoenen dienen zodanig ontworpen en geproduceerd te zijn dat in alle te voorziene gebruiksomstandigheden waarvoor ze zijn ontworpen, de gebruiker, in relatie tot het gevaar, zijn werkzaamheden normaal kan uitvoeren met de hoogst mogelijke graad van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren