Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. D. Stojkovic
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 september 2016, niet gepubliceerd.
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Tijdens bouwwerkzaamheden wordt met behulp van een heftruck een hijsbak vol met betonafval gehesen en geleegd. Daarbij bevind een werknemer zich naast de hijsbak en hij zet een houten balk onder de lepels van de heftruck. Daarbij valt de hijsbak van de lepels van de heftruck en raakt de houten balk. De werknemer wordt geraakt door de houten balk en loopt daardoor ernstig letsel op. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt de werkgever een boete op van € 10.800.

Geen boete opgelegd vanwege onvoorzienbaarheid overtreding

Artikel 3.17, ArbeidsomstandighedenbesluitBeleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 september 2016,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren