Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijk kader

De basis wordt gevormd door de Arbowet. Van daaruit is het volgende van belang (zie ook Nederlandse regelgeving):

    Iedereen die in een arbeidsverhouding arbeid verricht, is een werknemer waarop de Arbowet van toepassing is. De Arbowet geeft, kort samengevat, regels ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers en geeft aan welke taken de werkgevers en werknemers hierin hebben. Een werkgever moet zorgen voor voldoende voorlichting en instructie over de wijze waarop werkzaamheden (veilig) kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt ook ten aanzien van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen De werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren