Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. Y.M.Y.H.G. Erkens
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Rotterdam (Voorzieningenrechter) 24 - februari - 2004 JAR 2004, 78

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In een uitspraak van 24 februari 2004 bepaalde de kantonrechter Rotterdam (voorzieningenrechter) dat, nu onbetwist vaststond dat de werknemer door ziekte niet kon werken, het salaris volledig moest worden doorbetaald. Verder mocht de werknemer zijn lease-auto gedurende zijn ziekte blijven gebruiken, omdat dienaangaande geen andere afspraken waren gemaakt.

Terbeschikkingstelling lease-auto tijdens ziekte

Feiten

Een letselschade-expert, in dienst sinds april 1995, is sinds 15 september 2003 arbeidsongeschikt vanwege een burn-out. De werkgever en de werknemer verschillen van mening over de vraag of de werkgever tijdens de ziekte van de werknemer het loon volledig moet door betalen, of de werknemer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren