Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: D. Muis
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

4. Het gebruik van pbm'en

Wanneer de veiligheids- en gezondheidsrisico's bekend zijn (o.a. vanaf de Veiligheidsinformatiebladen) is men in staat om adequate maatregelen te treffen.

Ook bij opslag van gevaarlijke stoffen dient voor het nemen van maatregelen de arbeidshygiënische strategie toegepast te worden. Dit houdt in dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren