Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

CE-markering

Figuur CE-markering

afbeelding

Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de (EU) verordening 2016/425 (voorheen de PBM Richtlijn 89/686/EEG). Handschoenen kunnen aan diverse van de hieronder vermelde normen voldoen.

Volgens deze (Europese) regelgeving heeft de fabrikant (waar ook ter wereld) of diens gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap, de verplichting de handschoenen CE te certificeren. Zodra een importeur de handschoenen, met toestemming van de fabrikant, onder eigen merk in Europa op de markt brengt, geldt hij zelf als fabrikant (own brand manufacturer), met alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van dien.

Van 21 april 2018 tot 21 april 2019 belemmeren de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren