Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

CE-markering

Figuur CE-markering

afbeelding

Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG (per 21 april 2016 is de (EU) verordening 2016/425 gepubliceerd en deze zal naar verwachting medio 2018 van kracht worden). Handschoenen kunnen aan diverse van de hieronder vermelde normen voldoen. Vanaf die datum geldt de Europese Verordening (EU)2016/425, welke gelijktijdig voor alle lidstaten van kracht is. Voor die datum dient dus alle nationale wet- en regelgeving hierop te worden aangepast.

Volgens deze (Europese) regelgeving is er voor de fabrikant (waar ook ter wereld) of diens gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap, de verplichting de handschoenen CE

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren