Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 10 - december - 2003 RSV 2004, 32

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een arbeidsongeschikte werknemer die na sluiting van de vestiging waar hij werkt, niet ingaat op het aanbod om te werken in een andere vestiging van het bedrijf, krijgt geen Ziektewetuitkering. Het UWV vindt dat hij een benadelingshandeling heeft gepleegd jegens het Algemeen werkloosheidsfonds. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 10 december 2003, komt aan de orde dat zo'n werkaanbod dan wel ondubbelzinnig moet zijn gedaan. Dat was in deze zaak niet het geval.

Weigering ziekengeld: niet ingaan op werkaanbod kan benadelingshandeling zijn

Feiten

Een werknemer is vanaf augustus 1999 als produktiemedewerker verbonden aan een bedrijf te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren