Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. ing. A. Zanders
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Praktijkinformatie

Gevaarlijke stoffen: we werken er zo vaak mee, dat we soms vergeten dat ze gevaarlijk zijn. Voorbeelden van veelgebruikte gevaarlijke stoffen zijn: chloor, wasbenzine en verf. In de meeste branches wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Men spreekt van een gevaarlijke stof als deze:

Men kan een gevaarlijke stof opnemen door inademing, via huidcontact, via de ogen of door inslikken. Bij het opnemen van een te hoge concentratie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren