Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Belangrijke toekomstige ontwikkelingen op normeringsgebied

Door de toenemende globalisering signaleren we de laatste jaren een sterke toename van ISO-normen. Deze moeten de komende periode belangrijke veranderingen geven voor de keuze, toepassing, het gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen in het algemeen en op het gebied van adembescherming in het bijzonder. Dat is geen overbodige luxe, als we kijken naar de situatie in Amerika, ruim zestien jaar na de aanslagen van 11 september. Ook in Nederland, bij de vuurwerkramp in Enschede en bij de brand in Moerdijk, waren hulpverleners onvoldoende beschermd en kregen zij veel klachten aan de luchtwegen.

Evolutie of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren