Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Raad van State 29 augustus 2018, zaak/rolnummer 201708059/1/A3

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer valt tijdens werkzaamheden aan de buitenkant van een muur van de steiger naar benden. Wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving legt de minister van SZW een boete op van € 18.000. Bezwaar en beroep zijn vergeefs, evenals hoger beroep bij de Raad van State. Die oordeelt dat het valgevaar onvoldoende was tegengegaan, dat de instructies onvoldoende waren en dat het nodige toezicht niet adequaat is geweest.

Gevallen van onveilige steiger

Artikel 5:46 Algemene wet bestuursrecht Artikel 16 en 33 Arbeidsomstandighedenwet Artikel 3.16 en 9.9b Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 1, 11e lid onder a, b, c en d Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving Raad van State 29 augustus

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren