Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: drs. R.N. Ramsoedh
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24 februari 2012, WBJA/JA-SVA/2011/23625/BOB, niet gepubliceerd

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een handblower explodeert als een werknemer bezig is met het opblazen van een zwembadattractie. De werkgever krijgt een boete van € 5400 wegens overtreding van art. 7.3 Arbobesluit. De blower was niet gebruikt voor het doel waarvoor hij was gemaakt en bestemd. Ook week het gebruik af van wat in de gebruiksaanwijzing stond en beschikte de werkgever niet over een gebruikershandleiding met voorschriften voor het veilig gebruik van het apparaat. En tenslotte waren de risico's van het opblazen van de zwembadattractie met de handblower niet beoordeeld aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Werkgever moet de risico's arbeidsmiddelen kennen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren