Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mw. Mr. W.B.M. van Boggelen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Rotterdam 29 - maart - 2005 JAR 2005, 165

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkneemster die fulltime de functie van Business Intelligence Officer (BIO) vervult, maakt na haar zwangerschapsverlof gedurende zes maanden gebruik van ouderschapsverlof en werkt dan drie dagen per week. Zij vervult deze periode niet de werkzaamheden behorende bij haar functie, maar werkt als Business Intelligence Analyst. De werkneemster verzoekt om aansluitend aan het ouderschapsverlof de functie van BIO gedurende drie dagen per week te mogen vervullen. De werkgever wijst het verzoek af, omdat de functie van BIO niet in deeltijd kan worden verricht. In kort geding vordert de werkneemster om haar functie gedurende drie dagen per week te mogen vervullen,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren