Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Medische keuring bij gebruik van adembescherming

Een van de meest gestelde vragen bij het gebruik van adembescherming is de noodzaak van een eventuele medische keuring. Vanuit de huidige regelgeving is hier enige onduidelijkheid over.

In het voormalige publicatieblad van de Arbeidsinspectie (nu: Inspectie SZW) P 112-1, adembeschermingsmiddelen; overzicht en toepassing, werd toen hierover al aangegeven dat keuringseisen voor alle dragers van adembeschermingsmiddelen moeilijk te geven zijn. Zo staat in deze publicatie te lezen dat bijvoorbeeld arbeiders in de keramische industrie die met een stofmasker lichte arbeid verrichten en een laag ademminutenvolume hebben, weinig extra belasting ondervinden van dit masker. Een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren