Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bescherming tegen UV-licht

De UV-beschermbril wordt gekozen in die situaties waarin sprake is van kunstmatig opgewekte straling, waarin overwegend UV-licht aanwezig is, of zowel UV-licht als zichtbaar licht en bovendien het UV-licht wordt opgewekt middels hoge- en zeer hogedrukkwiklampen.

De doorlaatbaarheid voor UV-licht met een golflengte 210 nm < l < 313 nm dient steeds kleiner of gelijk te zijn aan 0,0003%.

Bescherming tegen UV-straling

Figuur Doorlaatbaarheid UV-licht

afbeelding

Figuur UV-licht met een doorlaatbaarheid 3 — 1,7

afbeelding

Figuur UV-licht met een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren