Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. N. Romijn
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22 - juni - 1998

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij het uitvoeren van dakbedekkerswerkzaamheden worden naar de mening van de Arbeidsinspectie (AI) de veiligheidsvoorschriften op het gebied van het voorkomen van valgevaar geschonden. Omdat er ernstig gevaar zou bestaan voor personen, geeft de AI een bevel tot stillegging van de werkzaamheden. De zelfstandig ondernemer maakt bezwaar tegen de stillegging. Bij beschikking van 22 juni 1998 beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het bezwaarschrift van de ondernemer niet gegrond is onder aanvulling van de wettelijke gronden.

Bevel tot stillegging gebaseerd op 'verkeerde' artikelen Arbobesluit

Feiten

Bij een controle van de Arbeidsinspectie (AI) aan een bouwwerk

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren