Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: E.J.M. Gerritsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hoge Raad 22 - januari - 1999 RvdW 1999, 17C

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Hoge Raad heeft op 22 januari 1999 een vonnis van de Rechtbank Den Bosch vernietigd, waarin was bepaald dat de plicht van de werkgever om maatregelen te treffen ter bevordering van een veilige werkomgeving, zich mede kan uitstrekken tot de privésituatie van de werknemer. Volgens de Hoge Raad is slechts onder bijzondere omstandigheden plaats voor het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid voor een ongeval dat de werknemer in zijn privésituatie overkomt, hoe zeer ook samenhangend met zijn werkzaamheden.

Aansprakelijkheid werkgever voor ongevallen buiten werktijd

Feiten

Een reclasseringsmedewerker is uiteindelijk arbeidsongeschikt geraakt nadat één van zijn cliënten hem in de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren