Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Categorie 1 Handschoenen van eenvoudig ontwerp – uitsluitend voor minimale risico’s

De hieronder vallende handschoenen bieden slechts bescherming tegen ‘minimaal risico’. In de (EU) Verordening 2016/425 wordt gesteld dat de gebruiker zelf eenvoudig moet kunnen vaststellen wat doeltreffendheid van bescherming inhoudt die het middel tegen zeer geringe risico’s biedt en waarvan het effect, wanneer het gradueel is, tijdig kan worden opgemerkt zonder dat de gebruiker gevaar loopt.

Hierbij valt te denken aan handschoenen die bescherming bieden bij de afwas, tuinwerkzaamheden, tegen temperaturen tot 50°C, normale klimatologische omstandigheden of gewoon bij vuil werk. In de Verordening (EU) 2016/425 (Bijlage I) staat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren