Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Middelburg 21 - december - 2009 LJN BM4389

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer valt op bedrijfsterrein door optredende gladheid. De rechtbank is van oordeel dat een werkgever, die een bedrijfsterrein heeft waar werknemers zich voor werkzaamheden kunnen bevinden en dat blootgesteld is aan weersomstandigheden waardoor gladheid kan ontstaan, maatregelen moet treffen om het risico dat een werknemer door eventuele gladheid ten val komt tegen te gaan. Daaruit volgt dat bij optredende vorst en/of sneeuwval moet worden gestrooid ter voorkoming van gladheid. Als de werkgever dan een adequate werkinstructie hanteert en deze naar behoren naleeft, is voldaan aan de zorgverplichting van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek. In deze zaak zijn de eigen bedrijfsinstructies

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren