Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XIIIe behorend bij artikel 4.28

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven.

Paragraaf 1. Definities en afkortingen Artikel 1. Definities en afkortingen In deze bijlage en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Aanvrager: bedrijf dat bij een certificerende instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een Procescertificaat Asbestinventarisatie of een Procescertificaat Asbestverwijdering; Asbestverontreiniging: asbesthoudend stof of restanten asbesthoudend materiaal; Asbesttoepassing: asbesthoudende producten of asbestverontreinigingen; Beheerstichting: Stichting Ascert, zijnde de beheerstichting, bedoeld in artikel 1.5a, eerste lid, onderdeel f, van het besluit; Certificaatregister: register dat door de beheerstichting wordt beheerd op basis van de gegevens

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren