Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Markering van leidingen en reservoirs

Het kan gaan om het transport van drinkwater, aardgas, koelwater, verwarmingswater, transport van gevaarlijke stoffen (vloeistoffen of gassen) en afvoersystemen van lucht en (vuil) water.

Een aandachtspunt is het volledig markeren van alle leidingen. Door alle leidingen te markeren wordt het hele proces duidelijk en daardoor inzichtelijk. Incidenten worden voorkomen doordat vanwege het ontbreken van ongemarkeerde leidingen er geen twijfel meer is of deze wel of geen gevaarlijke stoffen bevatten. (bron: www.blomsma-safety.com/veiligheidssignalisatie/veiligheidssignalering/leidingmarkering).

Gevaarlijke stoffen

Leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, moeten worden gemarkeerd met gevarensymbolen. Dit zijn de gevarensymbolen die ook op verpakkingen van gevaarlijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren