Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 24 - april - 2001 RSV 2001, 193

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een arbeidsovereenkomst kan altijd rechtsgeldig eindigen met wederzijds goedvinden. Dit is dus ook mogelijk tijdens ziekte. Theoretisch zou het daardoor mogelijk zijn dat werkgever en werknemer bij ziekte overeenkomen het dienstverband te beëindigen, waardoor de werknemer recht krijgt op ziekengeld, terwijl de werknemer na herstel weer in dienst treedt. Om dit te voorkomen is bepaald dat de werknemer in een dergelijk geval geen ziekengeld krijgt omdat hij een benadelingshandeling pleegt jegens de Uvi. De werknemer heeft dan recht op ziekengeld noch WW-uitkering. Dit geldt overigens óók als de werknemer berust in een opzegging door de werkgever tijdens ziekte, dan wel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren