Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort.
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Rotterdam, 13 juli 2017
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een chef bediening van een hotelketen heeft tijdens een bedrijfsuitje drugs gebruikt. Dat is op grond van reglement onder werktijd niet toegestaan. De werkgever besluit de werknemer in rang terug te zetten, omdat hij als leidinggevende een voorbeeldfunctie heeft. Bezwaar van de werknemer tegen deze demotie wordt door de kantonrechter verworpen. Die is van oordeel dat de werkgever bij het treffen van de maatregel voldoende rekening heeft gehouden met de afweging van de wederzijdse belangen.

Drugsgebruik tijdens bedrijfsuitje niet getolereerd

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek

Kantonrechter Rotterdam, 13 juli 2017

Zaak/rolnummer 59900980 VV EXPL 17-187 - JAR 2017, 214

Feiten

Een man werkt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren