Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. I.A.M. Steenwelle
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Middelburg 6 - mei - 1998 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Rechtbank te Middelburg acht op 6 mei 1998 een werkgever op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het verrichten van privé-werkzaamheden door een werknemer. Volgens de Rechtbank is voldoende komen vast te staan dat de schade ontstaan is als gevolg van onveilig gereedschap dat de werkgever aan de werknemer, ter uitvoering van zijn functie, ter beschikking heeft gesteld. Het feit dat de werknemer onzorgvuldig te werk is gegaan leidt er in dit geval niet toe dat hij ook een gedeelte van de veroorzaakte schade voor zijn rekening moet nemen.

Werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren