Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Rotterdam 27 november 2018, zaak/rolnummer 6973977 VZ VERZ 18-13073, ECLI:NL:RBROT:2018:9711

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een schepeling is aan boord van het schip overleden. Over de oorzaak bestaan gerede twijfels, die nog nader onderzoek vragen. Daarom kan de rechter in een deelgeschil nog geen antwoord geven op de vraag over de aansprakelijkheid van de werkgever.

Aansprakelijkheidsvraag niet geschikt voor deelgeschil

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1019w1019bb Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Rechtbank Rotterdam, 27 november 2018

Zaak/rolnummer 6973977 VZ VERZ 18-13073

ECLI:NL:RBROT:2018:9711

Feiten

Een hoofdwerktuigkundige (HWTK) van een schip, op dat moment verblijvend in de Braziliaanse wateren, wordt 4 juni 2017 dood in zijn hut aangetroffen. Aanvankelijk wordt uitgegaan van hartfalen, maar uit een autopsierapport van de Braziliaanse

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren