Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Schadelijk geluidsniveau

Bij langdurige blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80 dB(A) kan gehoorschade en uiteindelijk (lawaai)doofheid ontstaan. Een dergelijk geluidsniveau wordt aangeduid als schadelijk. In Nederland hebben zo’n 900.000 werknemers te maken met een omgeving waar een schadelijk niveau heerst. Meer dan de helft geeft aan geen gehoorbescherming te dragen. Elk jaar melden zich ruim 3000 werknemers bij de bedrijfsarts met gehoorklachten door lawaai. In de lijst van veel voorkomende beroepsziekten staan gehooraandoeningen al jaren in de top 3.

Gehooraandoeningen komen vooral voor in de sectoren industrie en bouw. Die sectoren zijn samen verantwoordelijk voor de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren