Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mw. mr. D. Ruijzendaal
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof Leeuwarden 22 - december - 2009 LJN BK7495

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een medewerkster van een pizzeria valt uit wegens ziekte. Ruim drie maanden later ontvangt de werkgever een brief waarin hij wordt aangemaand tot uitbetaling van achterstallig loon vanaf de periode van ziekmelding. De werkgever weigert te betalen omdat de medewerkster als oproepkracht werkzaam zou zijn geweest en zij zich niet ziek zou hebben gemeld. De werkgever wordt vervolgens gedagvaard. De rechtbank wijst de vorderingen toe waarop de werkgever in hoger beroep gaat. Het hof is van oordeel dat uit het deskundigenrapport niet duidelijk is of de vrouw in de bewuste periode al dan niet ziek is geweest. Wel heeft zij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren