Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Utrecht, 6 september 2017 - ECLI:NL:RBMNE:2017:4648
  • Taakgebieden: Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkneemster is in dienst bij een werkgever in de functie van pedagogisch medewerker op de dagopvang. Zij wordt wegens lichamelijke beperkingen op advies van de arbeidsdeskundige van het UWV overgeplaatst naar een andere, passende werkplek, de BSO. De werkneemster zou na opgedane praktijkervaring bij de BSO weer teruggeplaatst worden bij de dagopvang, maar dat gebeurt niet. Ze vordert overplaatsing naar de dagopvang, omdat zij nooit heeft toegestemd dat haar arbeidsplaats definitief gewijzigd wordt. Daarnaast vordert zij uitbetaling van achterstallig loon vanwege te lage inschaling bij de BSO, toekenning van aangevraagd vakantieverlof in 2017 en uitbetaling van overwerkuren en gemaakte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren