Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. Ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Dordrecht 8 december 2011, Zaak/rolnummer: 279725 HA VERZ 11-40, LJN BU7610

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkneemster is als uitzendkracht door een uitzendbureau te werk gesteld bij een glasfabriek en krijgt een ongeval. Volgens de kantonrechter hebben zowel het uitzendbureau als de inlener hun zorgplicht ex art. 658 Burgerlijk wetboek boek 7 geschonden. Het verzoek van werkneemster wordt dan ook in zoverre toegewezen dat het uitzendbureau, de inlener en de aansprakelijkheidsverzekeraar gehouden zijn de als gevolg van het ongeval geleden schade te vergoeden. Daarbij wordt opgemerkt dat in deze (deelgeschil)procedure niet is komen vast te staan of werkneemster als gevolg van het ongeval schade heeft geleden, of wat de aard en omvang van die schade

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren