Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Werknemer Dikmans vordert van zijn werkgever Unilever vergoeding van zijn schade als gevolg van blootstelling aan nikkel, isopropylalcohol en hexaan. In een eerdere uitspraak van de Hoge Raad heeft deze bepaald dat in dit soort gevallen de ‘omkeringsregel’ geldt. Dit houdt in dat de werknemer die is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en daardoor gezondheidsschade heeft geleden, stelt en zo nodig aannemelijk maakt dat hij lijdt aan een ziekte of klachten die door de gestelde blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. In het vervolg daarop heeft het hof in Den Haag geoordeeld dat Dikmans, na het horen van een drietal

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren