Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Nood- en oogdouches

Als in een werksituatie risico's aanwezig zijn om ongewild in aanraking te kunnen komen met chemicaliën of door werkzaamheden kans is op verbranding, dient ter voorkoming van ernstig lichamelijk letsel een nood- en oogdouche aanwezig te zijn. Tevens dient de gebruiker van een nood- en oogdouche verzekerd te zijn van de doelmatige en betrouwbare werking en een voldoende gegarandeerde wateropbrengst tijdens het gebruik.

Soorten nood- en oogdouches

In het algemeen zijn de volgende nood- en oogdouches te onderscheiden:

    enkelvoudige op het waterleidingsysteem aangesloten nood- en oogdouches; mobiele nood- en oogdouches; combinatiedouches: het betreft hierbij een combinatie van nood- en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren