Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rijkswaterstaatnorm

Elke werkgever mag aan de persoonlijke beschermingsmiddelen voor zijn werknemers aanvullende eisen stellen, maar het is de overheid die bepaalt aan welke eisen de middelen die in het handelsverkeer worden gebracht, minimaal moeten voldoen. Derhalve zal elk kledingstuk, wat is bedoeld te gebruiken als signaalkleding, tenminste moeten voldoen aan wat in het voorafgaande is gesteld.

Rijkswaterstaat stelt op zijn terrein (de rijkswegen) als werkgever, maar ook als opdrachtgever, aanvullende eisen op de op beschermende kleding van toen van toepassing zijnde norm NEN-EN 471:1993 (zie Signalisatiekleding). De EN 471:1993 en latere EN 471:2003 zijn in 2013 inmiddels vervangen door EN

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren