Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

 • Informatiesoort: Geen
 • Auteur: P.J. Ladage
 • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
 • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pbm-beleid

Onder een pbm-beleid wordt verstaan de wijze waarop binnen een onderneming of een specifiek project in het bijzonder de volgende zaken rondom de pbm'en zijn geregeld:

 1. Doel

 2. Definities

 3. Toepassingsgebied

 4. Voorwaarden

 5. Uitgangspunten

 6. Instrumenten

 7. Verstrekking pbm'en

 8. Verplichting tot naleving/toezicht/sancties

Doel

Het zeker stellen van de veiligheid en de gezondheid van werknemers bij het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Definitie

Onder een persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) wordt verstaan: iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen een of meer gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren