Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Materiaal industriële veiligheidshelmen

Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van helmen staan vermeld in de geharmoniseerde norm EN 397.

De officiële benaming volgens EN 397 is industriële veiligheidshelm. In Nederland werd vroeger onderscheid gemaakt in uitvoeringen zonder klep (veiligheidshelm) en met klep (veiligheidspet). Beide uitvoeringen worden nu gelijk genoemd.

De materialen die bij de vervaardiging van een industriële veiligheidshelm worden gebruikt, moeten van duurzame kwaliteit zijn. Hun eigenschappen mogen gedurende hun beoogde levensduur geen veranderingen ondergaan onder invloed van veroudering bij normale gebruiksomstandigheden. Voor die delen van het binnenwerk van de helm die in aanraking

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren