Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Signaleringsborden

Globaal gesproken zijn er zeven situaties waar de signaleringsborden kunnen worden toegepast:

  1. Voor algemene ruimten: op toegangsdeuren tot gebouwen of gebouwdelen ten behoeve van signalering voor algemeen publiek.

  2. Voor ingeperkte ruimten: bijvoorbeeld op toegangsdeuren voor laboratoria.

  3. Voor opslagvoorzieningen en technische ruimten zoals kasten voor elektra, voor gevaarlijke stoffen of voor gasflessen.

  4. Voor leidingen en reservoirs van vaste installaties met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld gassen.

  5. Voor tijdelijke waarschuwingen zoals schoonmaak, tijdelijke bouwplaatsen, en obstakels.

  6. Op plattegronden, bijvoorbeeld voor de aanduiding van ontvluchtingswegen.

  7. In de publieke ruimte, bijvoorbeeld het aangeven van vluchtwegen en reddingsmiddelen (denk aan winkels, tunnels).

Algemene en publieke ruimten

De betekenis van de diverse waarschuwings-

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren