Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Communiceren over het belang van veiligheid en gezondheid

Er is een zekere vrijheid om binnen een bedrijf afspraken te maken over het gebruik van signaleringen (zie Systeem van veiligheids- en gezondheidssignalering). Van belang is dat de medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken binnen het bedrijf en dat de betekenis van de signalering bekend is. Het kan een onderwerp zijn bij een toolboxmeeting. Ook kan het onderwerp ‘veiligheidssignalering’ een plek hebben in de veiligheidsregels. De zogenaamde Napo-filmjes (www.napofilm.net/nl) mogen vrij worden gebruikt voor onderwijs, opleiding en bewustmaking.

Om medewerkers en bezoekers te wijzen op gevaren is het duidelijk (maar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren