Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Onderhoud

Gezien de aard van de werkzaamheden (en dus de mogelijke gevaren) waarbij afhankelijke en onafhankelijke adembescherming geboden is, is het belang van goed onderhoud en inspectie groot (zie Onderhoudsplan en De bewaking).

Alle niet onderhoudsvrije ABM’s dienen te worden onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Indien er hierover in de gebruiksaanwijzing geen of onvoldoende aanwijzingen te vinden zijn, dan kan men voor meer informatie altijd terugvallen op de NEN-EN 529 (NEN-EN 529:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn, www.nen.nl).

Het eigenlijke onderhoud aan ABM’s kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

    Routine-onderhoud: de activiteiten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren