Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen voor beroepsschoeisel

Normen bezitten geen wettelijke grondslag, maar zijn een onderlinge afspraak tussen alle belanghebbenden in Europa. Europese Normen (EN's) worden in alle lidstaten erkend, en worden als nationale norm uitgebracht, en voorzien van het nationale voorvoegsel.

Over het algemeen wordt schoeisel naar de norm vervaardigd en worden deze normen door de aangewezen instanties gebruikt als beproevingscriteria voor het afgeven van een EG-type-goedkeuringscertificaat. Voor een verdere indeling voor beroepsschoeisel naar professioneel gebruik zie Onderverdeling schoeisel voor professioneel gebruik.

De normen voor beroepsschoeisel zijn:

    EN-ISO 20344:2011 Eisen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren