Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidshygiënische strategie

Beschermingsmaatregelen op de werkplek hebben tot doel de werknemer te beschermen tegen werkgebonden risico's, met betrekking tot zijn veiligheid en gezondheid. Het elimineren van de schadelijke inwerking kan door verschillende maatregelen gebeuren.

Het heeft de voorkeur om de werkzaamheden zodanig te organiseren dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Dit is vastgelegd in artikel 3 Arbowet. De zogenaamde arbeidshygiënische strategie moet daarbij worden aangehouden. Dit houdt in dat bij het kiezen van beheersmaatregelen de volgende volgorde geldt:

    Eliminatie van het risico door opheffing of beperking van de gevarenbron. Indien dit redelijkerwijs

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren