Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. I.A.M. Steenwelle
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Rotterdam 27 - juni - 2000 JAR 2000, 228

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster vordert bij de Kantonrechter te Rotterdam doorbetaling van haar salaris. Ze is namelijk situatief arbeidsongeschikt en haar werkgever weigert het salaris uit te betalen. De Kantonrechter wijst op 27 juni 2000 de vordering van de werknemer toe. Een werknemer heeft op grond van artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek recht op loon. Dit geldt ook wanneer een werknemer door een 'psychische reden' arbeidsongeschikt is geraakt, en/of door stoornissen als gevolg van omstandigheden in de werksfeer. De werkgever wordt verder veroordeeld tot betaling van een immateriële schadevergoeding wegens slecht werkgeverschap.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Feiten

In mei 1998 treedt een werkneemster

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren