Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijk verplicht vanuit risico-inventarisatie en -evaluatie

In de Arbowet, de Arboregeling en het Arbobesluit staan, naast de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen geen specifieke bepalingen voor hoofdbescherming. Wel algemene bepalingen dat een werkgever moet zorgen voor dusdanige omstandigheden, dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Zie voor meer informatie Wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden; Nederlandse regelgeving..

De noodzaak tot het dragen van veiligheidshelmen,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren