Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVIIa behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder a, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan

Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Torenkraan

INHOUD

1.

Inleiding

2.

Definities

3.

Werkveldspecifieke kenmerken

4.

Certificatiereglement

5.

Examenreglement

6.

Toezicht

DEEL II: NORMEN

7.

Onderwerp van certificatie

8.

Entreecriteria

9.

Eindtermen

10.

toetsmethodiek bij initiële certificatie

11.

Hercertificatie

12.

Het certificaat

13.

Geldigheidscondities

1 Inleiding Dit werkveldspecifieke certificatieschema voor personen is door het CCvD-TCVT opgesteld. Het betreft certificatie van vakbekwaamheid op het gebied van veilig hijsen door een machinist met een mobiele torenkraan. Door het ministerie van SZW is het schema vastgesteld. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies. De te certificeren vakbekwaamheid betreft het veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden op bouwplaatsen met een mobiele torenkraan11.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren