Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Kort geding betreffende de in de REACH verordening voorgeschreven stoffenbeoordeling. Enkele bedrijven vorderen onder meer de Staat der Nederlanden te bevelen het door de Nederlandse bevoegde instantie opgestelde ontwerpbesluit, dat is aangeleverd aan de ECHA, in te trekken en eisers in de gelegenheid te stellen alsnog hun zienswijze kenbaar te maken. De eis wordt afgewezen omdat niet kan worden aangenomen dat door de Staat het vertrouwensbeginsel is geschonden. Verder zijn op het handelen van de Staat wel de algemene bepalingen van afdeling 3.2 Awb van toepassing, maar was de Staat niet verplicht om eisers in de gelegenheid te stellen hun

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren