Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Zwolle 22 - september - 2004 JAR 2004, 231

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Dit kan onder meer inhouden het niet zomaar stopzetten van een bepaalde (para)medische behandeling. De werkgever (feitelijk: de bedrijfsarts of arbo-arts) kan de werknemer in zo'n geval vragen de behandeling voort te zetten, dan wel met een alternatief behandelplan te komen.

In een uitspraak van 22 september 2004 oordeelt de Kantonrechter Zwolle in een geval waarin een werknemer dit weigert, dat het stopzetten van de loondoorbetaling in eerste instantie de passende reactie van de werkgever is. Eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan pas in een later stadium aan de orde komen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren