Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Almelo 2 - december - 2009 LJN BK6417

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een ambtenaar brengt na het eten het vuile serviesgoed terug naar het bedrijfsrestaurant. Als hij de trap oploop valt hij over enkele velletjes papier die een collega daar heeft achtergelaten. Hij vordert schadevergoeding van zijn werkgever. De rechter acht de werkgever niet aansprakelijk op grond van zijn zorgplicht. Maar wel aansprakelijk voor het ongeval omdat er onrechtmatig gehandeld is door een werknemer. En daarmee wordt de werkgever die op grond van art. 6:170 Burgerlijk Wetboek, aansprakelijkheid is voor de (onrechtmatige daden) van zijn ondergeschikte, toch aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. De vordering wordt toegewezen.

Van de trap gevallen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren