Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. J.P. Laemers
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Economische Politierechter 's-Hertogenbosch 15 - april - 1997 Cobouw

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Enkele dakdekkers verrichten samen een klus aan het dak van een huis. Met de veiligheid nemen ze het niet zo nauw. Een inspecteur van de Arbeidsinspectie constateert een groot aantal overtredingen en maakt proces-verbaal op. De bouwvakkers verweren zich met de mededeling dat hier de Arbowet niet van toepassing is, omdat er geen sprake is van werkgeverschap. Ze worden toch veroordeeld. De Economische Politierechter te 's-Hertogenbosch past artikel 29 van de oude Arbowet toe (art. 28 Arbowet 1998), waarin wordt bepaald dat samenwerkende zelfstandigen gelijkgesteld worden met werkgevers.

Geen werkgever, toch Arbowet overtreden

Feiten

Drie dakdekkers zijn bezig

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren