Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. N. Romijn
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 16 - maart - 2000 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij werkzaamheden door een installatiebedrijf aan een verdeelkast zonder dat de elektrische stroom is uitgeschakeld, vindt een arbeidsongeval plaats. De Arbeidsinspectie legt de werkgever een boete op wegens overtreding van artikel 3.5, lid 3, Arbobesluit. De werkgever maakt hiertegen bezwaar bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister verklaart het bezwaar in haar beschikking van 16 maart 2000 ongegrond.

Stroom niet uitgeschakeld: werknemer raakt gewond

Feiten

Aan de Arbeidsinspectie (AI) wordt gemeld dat op 3 november 1999 een ongeval heeft plaatsgevonden in het bedrijf van W. Deze had Dutchtone toestemming gegeven voor het plaatsen van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren