Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Rotterdam, 17 juni 2015 - C/10/458017 / HA ZA 14-869 - ECLI:NL:RBROT:2015:5641

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een brandwacht op een partyschip verlaat kort na slijpwerkzaamheden het schip voor een lunchpauze. Enige tijd later breekt brand uit. De eigenaar van het schip wil de schade verhalen op de scheepswerf wegens toerekenbare tekortkoming. Beroep op het exoneratiebeding van de werf slaagt. Er is ook geen sprake van grove schuld of opzet van organen van de scheepswerf of met de werf te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen, aldus het oordeel van de rechtbank Rotterdam op 17 juni 2015.

Scheepswerf niet aansprakelijk voor brand partyschip

Artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek Artikel 13.2 VNSI-voorwaarden Rechtbank Rotterdam, 17 juni 2015 - C/10/458017 / HA ZA

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren