Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor het selecteren van een adequaat en geschikt ABM moeten eerst de gevaren van stoffen in de lucht in kaart worden gebracht. In de context van ademhalingsbescherming moet een onderscheid gemaakt worden tussen deeltjes enerzijds en gassen en dampen anderzijds, vanwege de verschillende filtratietechnologieën. Voor definities van deeltjes, gassen en dampen, zie Deeltjes, gassen en dampen.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat deeltjes in allerlei vormen en maten voorkomen, zie De elementen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren